top of page
Millfield Tidewater Converter

Millfiled Tidewater Converter kan konvertere energien fra tidevand med skiftende strømningsretninger til stabil elektricitet eller pumpning af vandforsyning eller spildevand.

Med sin begrænsede størrelse og nemme vedligeholdelse anbefaler vi, at man monterer Millfiled Tidewater Converteren ved tidevandsløb med hastigheder fra 0,5 til 4 meter/sek. Det kan blandt andet være:

 • On Shore

  • På havne, moler og broer. 

  • Ved flodbred

 • Off Shore

  • På havmølletårne og tavleanlæg

  • På pæle

  • På forankrede pontoner

 • On/Off Shore

  • På pramme 

bottom of page