top of page
Millfield Flow Converter

Millfiled Flow Converter kan konvertere energien fra floder til stabil elektricitet eller pumpning af vandforsyning eller spildevand.

MFC kan høste energien i floder med flow-hastigheder fra 0,5 til 4 m/sek og monteres nemt på flodbredder, broer, dæmninger, pramme, pæle eller klipper. Den har en lav funktionshastighed, der skåner dyre- og planteliv, og så er den støjsvag og miljøvenlig.
 

I en flod med et gennemsnits-flow på 2 m/sek kan vi levere elektricitet til det, der svarer til 66 danske parcelhuse, og stiger flowhastigheden blot 50%, fordobles effekten til at dække 128 parcelhuse. Det svarer til den ønskede nedre grænse for hvad 5202 afrikanske borgere som minimum bør have adgang til ifølge Det Internationale Energiagentur.


Når Millfiled Flow Converteren monteres på en flodbred, tilpasser et vingemodul sig til vandhøjden, og bestryger flodens strømning med et areal på 3,6 m2 af gangen - op til 10 meter vinkelret ud i floden. Vandets strømning bestryger vingemodulets 12 meter kompakte vingeareal, som overfører energien til en generator, der producer elektricitet.
 

bottom of page