top of page
Udfordringen

Hele verden oplever et stigende behov for elektricitet. Specielt i U-landene ville stabil el kunne ændre livskvaliteten, sundheden og fremtidsmulighederne for mange borgere.

I Afrika og Asien er der store udfordringer med bekæmpelse af fattigdom, epidemier, høj børnedødelighed og manglende skolegang. Mange har ikke adgang til lægehjælp, rent vand eller den elektricitet, der skal til, for at drive sygehuse, produktion, skoler og handel. Selv moderne kommunikations- og betalingsformer som mobiltelefonen kræver strøm, så den daglige kamp om de sparsomme ressourcer fører både til konflikter, tabt fortjeneste og massiv migration mod storbyerne. 

 

Der er næsten en milliard mennesker på kloden med meget begrænset adgang til elektricitet, og der er endnu flere, der i mangel af bedre vælger egne CO2-udledende mini-løsninger som dieseldrevne generatorer. 

 

Ingen af de scenarier er optimale for klimaet, udviklingen eller de berørte menneskers livskvalitet og overlevelse, hvilket blandt andet er beskrevet i FN's 17 verdensmål.

 

Millfiled Energy Converters kan medvirke til at løse mange af udfordringerne, og spiller direkte ind i hele 14 af FN's 17 verdensmål.

bottom of page