top of page
Fordele ved Millfield Energy Converters

Konstant produktion af el og rent drikkevand

Vi kan høste energien fra tidevand og omdanne den til konstant og CO2-neutral elproduktion.

Vi kan bidrage med produktion af rent drikkevand, vanding af  dyrkningsarealer, samt afledning af

spildevand og dermed hjælpe til øget vækst og velfærd.

Vores fokus er derfor umiddelbart yderområder, hvor der ikke findes noget alternativt.

Reduktion af CO2

Vi kan skaffe lys til børns skolearbejde, el til sygehuse og kommunikation via internet/ satellit, hvorved der ikke er behov for afbrænding af lampeolie eller brændstof til generatorer.

 

En Millfield Flow Converter 100 KW (Flow2A) kan fx spare naturen for et udslip på 750 tons CO2

om året. Det svarer til at koge 37.500.000 liter vand i en elkedel eller mere end 100.000 liter vand om dagen i et år.

Fleksibilitet og skalering

Converterne kan monteres enkeltvis eller i farme. De kan monteres ved flodbredder, dæmninger,

rensningsanlæg, på pramme, klipper, træer og på pæle.

 

Maskinhus med styresystem, pumper og generator - findes på land og kan deles mellem flere Convertere.

 

Der skaleres efter økonomi og behov - og da de samles i moduler - foregår transporten ukompliceret med almindelige varetransportmidler.

bottom of page