top of page
Om Millfield Energy Converters

Millfield Energy Converters (MEC) er nemme at transportere og kan etableres på få timer. De samles og serviceres nemt på land, er yderst skalerbare og kan enten stå alene eller samles i satellitter, der kan dele en generator.

Vi forestiller os en fremtid hvor Millfield Energy Converters installeres

  • langs de tusindvis af kilometerlange flodbredder, hvor grid ikke er etableret eller muligt

  • langs kyster, på vindmølle-øer og på boreplatforme, hvor de kan høste energien fra havet

  • som et 100% driftssikkert supplement til eksisterende grid og vejrafhængige energikilder som solceller og vindmøller.

 

Vi kan måske endda udfase de gigantiske oversvømmede dyrkningsarealer ved de omkostningstunge dæmninger, som både forhindrer sejlads, dyrelivets vandring og yngel, og som forstyrrer de lokale økosystemer.

Læs mere om Millfield Energy Converterne
bottom of page